další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Array
AKTUALITY


23.01.2017 KNIHOVNÍ PŘÍRŮSTKY ZA ROK 2016


V seznamu uvedeném níže jsou publikace, které v roce 2016 získala knihovna Správy jeskyní České republiky, Průhonice. Publikace vydané SJ ČR určené k prodeji k nahlédnutí zde.AUTOR NÁZEV PUBLIKACE PODNÁZEV NAKLADATELSTVÍ ROK VYD. ISBN
Segeďová Lucie Jeskyně Moravského krasu za druhé světové války Historie firmy Flugmotorenwerke Ostmark G.m.b. H. Wien, Zxeigwerk Brünn a její detaš. Prac. Masarykova univerzita, Fil. fakulta., Hist. Ústav, Brno 2010  
Dvořáček Lukáš Absolventská práce Přednemocniční péče při nehodě v podzemních prostorách Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno 2011  
  Československý kras 37   Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1986  
  Český kras XLI/2015 Sborník pro regionální výzkum Muzeum Českého krasu v Berouně 2015 978-80-87708-07-1
Jirka Zdeněk a kol. Speleoterapie principy a zkušenosti Univerzita Palackého v Olomouci 2001 80--244-0346-3
Polc Jaroslav V. Jan Hus V představách šesti staletí a ve skutečnosti Matice cyrylometoděj., s.r.o. Olomouc a A.M.I.M.S., Vranov n.D. 2015 978-80-7266-403-0
Žák Karel a kol. Holocenní vápence a krasový pramen ve Sv. Janu pod skalou v Českém krasu   Český geologický ústav, Praha 2001 80-7075-472-9
  Polish Underground Tourist Attractions   GACEK Tourist Service Bureau, Krakov 2004 83-921584-1-5
Havlová Pavlína Morfologická charakteristika zimovišť netopýrů ve vztahu k WNS onemocnění Bakalářská práce Katedra ekologie a ŽP PřF UP, Olomouc 2014  
  Materiały 48. Sympozyjum Speleologicznego   Sekcja Speleologiczna Pols. Towarystwa Pryrod. im. Kopernika, Kletno 2014 978-83-933874-1-0
Kubalák Martin Komparace marketingových startegií příspěvkových organizací SJ ČR a SSJ Bakalářská práce Ústav veřejné správy a regionální politiky, FVP, SU v Opavě 2012  
Soulková Eva Postoj veřejnosti k ochraně jeskyní Diplomová práce Fakulta životního prostředí, ČZU,  Praha 2015  
Bosák Pavel Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní v ČR Závěrečná práce k výjimce MŽP ČR Geologický ústav Akademie věd ČR, Praha 2006  
Drbal Karel a kol. Rozvoj regionu Imereti - zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Závěrečný dokument projektu rozvoj. Spolup. ČR s Gruzií Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2014  
Drbal Karel, Ouhrabka V. a Zajiček P. Vypracování koncepce rozvoje pro jeskyně v oblasti Imereti, Samegrelo a Racha Závěrečná zpráva projektu CzDA-GE-2015-25-41082 Česká rezvojová agentura 2015  
  L'AMBIENTE CARSICO E L'UOMO Manifestacione celebrativa ufficiale del cai per il "2003: Anno internazionale dell'aqua dolce" Stazione scentifica di Bossea - Cai cuneo Provimcia di cuneo 2005  
  Acta karsologica 44/1/2015   Slovenska academija znanosti in umetnosti, SAZU, Ljubljana 2015  
  Acta karsologica 44/2/2015   Slovenska academija znanosti in umetnosti, SAZU, Ljubljana 2015  
  Acta karsologica 44/3/2015   Slovenska academija znanosti in umetnosti, SAZU, Ljubljana 2015  
Drbalová Pavla Analýza návštěvnosti jeskyní Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická, Praha 2009  
Obrhel Jiří Paleobotanika   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1975  
  Zeměpisný magazin Populární zeměpisný a cestopisný časopis Československá Společnost zeměpisná 1947  
Špinar Zdeněk Základy paleontologie bezobratlých   Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1960  
  Časopis Turistů vydávaný KČT, ročník XXIV. Klub českých turistů, Praha 1912  
Špinar Zdeněk a kol. Systematická paleontologie bezobratlých   Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1965  
Špinar V. Zdeněk Paleontologie obratlovců   Academia, Praha 1984  
Bouška V., Kouřimský Jiří Atlas drahých kamenů   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1979  
Kukal Zdeněk Základy sedimentologie   Academia, Praha, nakladatelství ČS akademie věd, Praha 1986  
Zajíček P. a kol. Jeskyně Na Špičáku   Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 978-80-87309-28-5
Zajíček P. a kol. Punkevní jeskyně   Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2012 978-80-87309-15-5
Bouček Bedřich, Kodym Odolen Geologie I I. Díl: Všeobecná geologie Československé akademie věd, Praha 1958  
Bouček Bedřich, Kodym Odolen Geologie II II díl: Historická geologie, Geologie Československa Československé akademie věd, Praha 1963  
Hejtman Bohuslav Systematická petrografie vyvřelých hornin   Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1957  
Hejtman Bohuslav Petrografie   Nakladatelství technické literatury, Praha; Nakľadateľstvo ALFA, n. p. Bratislava 1969  
Dvořák Josef, Růžička Bohuslav Geologická minulost Země Úvod do historické geologie a paleontologie Nakladatelství technické literatury, Praha; Nakľadateľstvo ALFA, n. p. Bratislava 1972  
Chlupáč Ivo Geologické zajímavosti pražského okolí   Academia, Praha 1988  
Stockmann Viliam Dejiny ochrany prírody na Slovensku   Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica 2013 978-80-89310-70-8
Zajíček Petr Jeskyně České republiky na historických mapách   Academia, Praha 2016 978-80-200-2561-6
Zajíček Petr, Hromas Jaroslav Javoříčské jeskyně   Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 978-80-87309-31-5
Zajíček Petr, Hromas Jaroslav Javoříčko Caves   Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 978-80-87309-32-2
Zajíček Petr, Hromas Jaroslav Javoříčko Höhlen   Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 978-80-87309-33-9
Zajíček Petr, Hromas Jaroslav Jaskinie Jaworzyckie   Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 978-80-87309-34-6
Oliva M., Golec M. Kratochvíl R., Kostrhun P. Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích Býčí skála Cave: History and prehistory Moravské zemské muzeum, Brno 2015 978-80-7028-461-2
Alinče František, Tomšl Ivan Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností Zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd ANAG, Olomouc 2016 978-80-7263-960-1
  Kapitoly z geologie duše V. Cílkovi k šedesátinám Akademia, Praha 2015 978-80-200-2522-7
Petránek jan a kol. Encyklopedie geologie   Česká geologická služba, Praha 2016 978-80-7075-901-1
  Acta speleologica 7/2016 150 let Chýnovské jeskyně, sborník příspěvků Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2016 978-80-87309-39-1
  Caves and Karst of the Yorkshire Dales Volume 1 British Cave Research Association 2013 978-0-900265-46-4
Valoch Karel a kol. Acta speleologica 2/2011 Kůlna její historie a význam Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2011 978-80-97309-11-7
  Euro Speleo, 5th European Speleogical Congress Congress Guide EuroSpeleo 2016 2016  
 Murphy Phillip J. Exploring the Limestone Lanscapes of the Tree Peaks and Malham A walking, cycling and motoring guide BCRA Cave Studies Series:15 British Cave Reasearch Association 2016 0-900-265-30-2
  Hornická ročenka 2015   Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důl. a naft. Prům. 2016 978-80-7225 422-4
Šimečková Barbora Zpřístupněné jeskyně 2015 Ročenka Správy jeskyní České republiky Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2016 978-80-87309-40-7
Bílková Daniela Skrznaskrz balkánskými krasy průvodce na poznávací cestu Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2016  
Kostrhun P., Oliva M. edd. K. Absolon Fotografie z evropských jeskyní a krasů Katalog k výstavě pořádané v pavilónu Antrophos 2010 Moravské zemské muzeum, Brno 2016 978-80-7028-364-6
Kolektiv autorů Rudné a uranové hornictví ČR   ANAGRAM, Ostrava 2003 80-86331-6-67-9


 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.