další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Spustit virtuln prohldku
 

Provozní budova ZAJ, foto Slavomír Černý

HRANICKÝ KRAS představuje několik desítek kilometrů čtverečních rozlehlé a pár set metrů mocné těleso staroprvohorních vápenců v masivu Maleníku v okolí města Hranic. Jeho větší část je pohřbena pod vrstvami mladších sedimentů a na povrch vystupují jen jednotlivé vápencové ostrovy. Na jejich zkrasovění, vzniku jeskyní i propastí, se spolu s povrchovými a atmosférickými vodami významně podílely i vydatné prameny teplých minerálních vod, vystupujících podél geologických zlomů z velkých hloubek. Tak vznikl unikátní termální kras s nejhlubší propastí v ČR a s našimi největšími aragonitovými jeskyněmi.

V Hranickém krasu je zatím dokumentováno 31 jeskyní a propastí. Z nich nejvýznamnějšími jsou Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně a (dnes již patrně odtěžené či zavalené) Černotínské jeskyně.

Kombinace povrchového a hlubinného krasu dává jeskynním prostorám Hranicka rozmanité podoby. Horní partie podzemních dutin mají modelaci typickou pro erozní činnost vod. Naopak výrazně odlišné porézní a naleptané stěny nižších úrovní dokládají korozi teplými prameny z hlubin. Nelze přesně definovat, v jakém sledu se podílely jednotlivé faktory na vzniku jeskyní, pravděpodobně po většinu času působily současně. V jeskyních hydrotermálního krasu vzniká jedinečná sekundární výplň a vyskytuje se v nich plyn oxid uhličitý. Ten se uvolňuje z podzemních jezer kyselky a udržuje se nad jejich hladinou jako souvislý několik metrů mocný Aragonitové krystalky na oponě, foto A. Komaškoplynový polštář. Úroveň návštěvní trasy Zbrašovských aragonitových jeskyní se nachází zhruba na horní hranici tohoto polštáře. Vzhledem k tomu, že jde o plyn těžší než vzduch, nerozptýlí se do výše položených jeskynních prostor, ale zůstává nahromaděn v nejnižších partiích v tzv. „plynových jezerech".

Vedle Zbrašovských aragonitových jeskyní, které jsou učebnicovou ukázkou hydrotermálního krasu, je zcela unikátním jevem Hranická propast.

Široké ústí propasti se strmými skalními stěnami trychtýřovitě svažuje k hladině jezera v hloubce -69,5 m. Její šachta pokračuje dále i pod vodou, kde se rozšiřuje do monstrózních, těžko představitelných rozměrů. Podvodní prostory jsou postupně prozkoumávány a jejich hloubka ověřována sondami i potápěči. Dosud se ještě nepodařilo dosáhnout dna; prokazatelně dosažená hloubka, změřená potápěči v září roku 2016, činí včetně suché části -473,5 m. Protože mocnost zdejších vápenců je odhadována na 600 - 1000 m a minerální vody vyplňující propast vystupují patrně z hloubek okolo 700 m, lze předpokládat ještě úctyhodnější hloubku této nejhlubší propasti a nejhlubšího jezera Čech, mimořádného přírodního jevu v rámci Evropy.

ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

 • Nachází se pod Zbrašovským vrchem v levém břehu řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou.
 • Tvoří složitý komplex chodeb, dómů, komínů a puklin v několika výškových úrovních.
 • Jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v ČR.
 • Zdobí unikátní krasové výplně - „onyxové" povlaky stěn, krystalické agregáty aragonitu, raftové stalagmity.
 • Skrývají „plynová jezera" - prostory zaplněné oxidem uhličitým o vysokých koncentracích.
 • Jsou nejteplejšími jeskyněmi v ČR - teplota vzduchu v podzemí činí 14 - 16 °C, relativní vlhkost okolo 98 %.
 • Objevili na přelomu roku 1912-13 bratři Josef a Čeněk Chromí, když po prokopání pukliny s výronem teplého vzduchu sestoupili 42 m hlubokou propastí do podzemí.
 • Jsou dlouhé celkem 1435 m s výškovým rozpětím (denivelací) 55 m.
 • Mají návštěvní okruh dlouhý 375 m a jeho prohlídka trvá cca 50 minut.

V roce 2003 byly vyhlášeny národní přírodní památkou

HRANICKÝ KRAS
IDEALIZOVANÝ ŘEZ HRANICKÝM KRASEM MEZI ZBRAŠOVSKÝMI ARAGONITOVÝMI JESKYNĚMI A HRANICKOU PROPASTÍ

 1. Objevitelský komín (Starý vchod) do Zbrašovských aragonitových jeskyní v lomu na Baránce
 2. Zbrašovské aragonitové jeskyně
 3. Národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně
 4. Provozní budova správy Zbrašovských aragonitových jeskyní, vchod do jeskyní
 5. Kaple sv. Peregrina na lázeňské kolonádě
 6. Východ z jeskyní
 7. Řeka Bečva s vývěry CO2
 8. Silnice E 442
 9. Železniční trať Hranice - Valašské Meziříčí
 10. Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic
 11. Hranická propast
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.