další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

7 - 8 °C / Teplota vzduchu; relativní vlhkost cca 99%

Dlouhá trasa

  • 110 min / Doba prohlídky 
  • 1760 m  / Délka prohlídkové trasy

Krátká trasa

  • 70 min / Doba prohlídky 
  • 890 m  / Délka prohlídkové trasy

Zimní prohlídka

  • 90 min / Doba prohlídky
  • 950 m / Délka prohlídky

Zážitková trasa - "Po stopách Nagela"

  • 180 min / Doba prohlídky
  • 1300 m / Délka prohlídky

     Vstupním portálem a chodbou návštěvníci přicházejí do jeskyně Nicové, která byla známa odnepaměti. Byla pojmenována podle nickamínkové výzdoby na stěnách. V Nicové jeskyni jsou vystaveny bronzové plakety s podobiznami významných krasových badatelů Dr. Jindřicha Wankela a jeho vnuka prof. Karla Absolona.
Úzkou chodbou pokračuje prohlídková trasa do Eliščiny jeskyně. Roku 1879 ji při hledání kostí v Nicové jeskyni a za dramatických okolností objevil sloupský občan Václav Sedlák. Při kopání v sedimentu se pod ním najednou propadlo dno a on doslova propadl do nové prostory. Naštěstí bez vážnějších následků. Eliščina jeskyně s překrásnou krápníkovou, sintrovou a nickamínkovou výzdobou, má vynikající akustiku. Proto se tu příležitostně konají pěvecké a hudební koncerty.
Prokopanou chodbou vede cesta podzemím do nejrozsáhlejší části Sloupsko – šošůvských jeskyní – Starých skal. Očazené stěny od loučí jsou dokladem dávných výprav do jeskyně. Staré skály začínají mohutnou Gotickou chodbou. V místě „U řezaného kamene“ nechal hrabě Karel Salm uříznout dvě desky pro stoly do rájeckého zámku. Zvětšující se Gotická chodba končí 65 metrů hlubokou Stupňovitou propastí. Návštěvníci minou prostory využívané pro ozdravné pobyty tzv. speleoterapii. Novinkou posledních let je přemostění Stupňovité propasti, kde se návštěvníkům otevřel zcela netradiční pohled. Prohlídková trasa vede kolem Kolmé propasti do prostor objevených prof. Karlem Absolonem v roce 1900. Klenotem těchto partií a celých Sloupsko – šošůvských jeskyní je Nagelova propast. Objevil ji ze spodních pater již roku 1748 matematik J. A. Nagel. V současné době je zpřístupněna dvěma můstky. Od stropu na hladinu Sloupského potoka ve spodních patrech je hluboká přibližně 90 metrů, ale její půdorysné rozměry ji řadí mezi nejmohutnější podzemní propasti v České republice. Od Nagelovy propasti vede trasa k Trámové chodbě. Je pojmenována podle prastarých trámů, které jsou v chodbě vodorovně zakotveny. Jejich původ není přesně znám. Pravděpodobně to byly nosníky pro lešení, která sloužila buď jako plošiny pro ukrývající se lidi za třicetileté války, nebo pro těžbu krápníků. Trámová chodba přechází v 260 metrů dlouhou Stříbrnou chodbu. V dřívějších dobách ji lidé takto nazvali podle třpytících se krystalků sintrové výzdoby, která zde hojně pokrývá stěny. Dnes jsou sintry zašedlé sazemi z loučí. V půli Stříbrné chodby končí krátký prohlídkový okruh. Návštěvníci opouštějí podzemí jeskyní Kůlnou. Dlouhý okruh pokračuje Stříbrnou chodbou. Staré nápisy na stěnách (mj. i podpis matematika J.A.Nagela z roku 1748) svědčí , kam až byly jeskyně volně přístupné. Ze Stříbrné chodby byla prokopána spojka do Šosůvských jeskyní postupně objevovaných v letech 1899 – 1915. Prostory Šošůvských jeskyní nejsou tak rozměrné jako Sloupské, mají však bohatou a zachovalou krápníkovou výzdobu. Prohlídka vede přes Brouškovou pohádkovou síň, Riegrovu síň a Černou propast, která opět ústí k hladině Sloupského potoka v hloubce 70 metrů. Proraženou štolou se návštěvníci dostávají zpět do Stříbrné chodby a jeskyní Kůlnou vycházejí ven.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.