další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Mladečské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Stropní část chodby k Modré jeskyni, foto P. Zajíček, archiv SJ ČR

VZNIK A VÝVOJ MLADEČSKÝCH JESKYNÍ

Na současné podobě složitého podzemního labyrintu pod východním výběžkem vrchu Třesín (345m n.m.) se podílela korozní i erozní činnost podpovrchových toků, korozní působení atmosférické vody pronikající do vrstev vápenců, i opakované tektonické pohyby na zlomech Hané. Jeskynní soustava prochází z údolí Hradečky do širokého údolí Moravy a vznikla jako subhorizontální průtoková freatická jeskyně vytvořená ponornými vodami Hradečky. Labyrint rovnoběžných i příčných chodeb tří hlavních směrů a tří jeskynních pater ovlivnil průběh zvrásněných vápencových vrstev a geologických zlomů. Prostorné dominantní síně spojují většinou úzké, vysoké chodby, vzhůru se zužující a přecházející do puklin a komínů. Na křížení zlomů a v oslabených zónách vápenců docházelo k řícení stěn a stropů a vzniklé prostory se zaplňovaly sutí. Mladečské jeskyně jsou charakteristické rozměrnými jeskynními kulisami a skalními, často perforovanými přepážkami a pilíři. Na několika místech vedou k povrchu vysoké, mohutnými zaklíněnými bloky uzavřené komíny, zaklíněné skalní bloky a kameny jsou často i ve vysokých puklinách stropů. Detailní modelace stěn a stropů dokládá průběh i období stagnace podzemního toku, jehož vody se dnes objevují již jen v dosud málo poznaném spodním patře.
Komíny a dnes již neznámými vchody bylo do jeskyní postupně splavováno velké množství hlinitých, jílovitých a písčitých sedimentů. V nich bylo nalezeno nejen velké množství kosterních pozůstatků pleistocénních obratlovců, ale také četné kosterní pozůstatky lidí a jejich nástroje. Badatelské výkopy i výklizy hlin při zpřístupňování už dnes neumožňují zjistit původní rozsah a uspořádání sedimentů a přesnější nálezové pozice. Převažující erozní a korozní modelaci stěn, doplňují v některých partiích jeskyní sintrové kůry a krápníková výzdoba, kterou lze místy korelovat s archeologicky významnými polohami jeskynních sedimentů. Dnešní Mladečské jeskyně jsou pravděpodobně jenčástí velké podzemní soustavy značného geologického stáří a složitého geologického vývoje.
 
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.