další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Kateřinská jeskyně
Spustit virtuln prohldku

OCHRANA, VÝZKUM, VYUŽITÍ JESKYNĚ

V roce 1956 byl Moravský kras výnosem Ministerstva školství a kultury č.j. 18.001/55 ze dne 4.7.1956 vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Kateřinská jeskyně je součástí národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, nově přehlášené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.105/1997 Sb. Všechny podzemní i povrchové krasové jevy, jejich živé i neživé součásti, jsou zde přísně chráněny podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřístupněné jeskyně jsou od roku 1991 ve správě a přímé péči odborné organizace státní ochrany přírody. Podle přísného režimu, který limituje počty i frekvenci návštěvníků, slouží jeskyně veřejnosti i odborným exkurzím. Příležitostně a v omezeném rozsahu se v Hlavním dómu konají pěvecká i hudební vystoupení. Ochraně jeskyně a její krápníkové výzdoby pomáhá i technické vybavení včetně moderní elektroniky.
Kateřinská jeskyně je významným zimovištěm 11 druhů netopýrů a vrápenců. Mezi nejpočetnější druhy patří netopýr velký (Myotis myotis) a vrápenec malý, (Rhinolophus hipposideros) dalšími jejími obyvateli jsou netopýr řasnatý (Myotis nattereri), n. brvitý (M. emarginatus), n. vodní (M. daubentoni), n. vousatý (M. mystacinus), n. pobřežní (M. dasycneme), n. Brandtův (M. brandti), n. velkouchý (M. bechsteini), n. ušatý (Plecotus auritus) a n. černý (Barbastella barbastellus). Jejich každoročním sčítáním, prováděným v rámci systematického výzkumu, zde byla ověřena přítomnost kolem 180 jedinců. K ochraně jejich zimní hibernace je také jeskyně každoročně od 1. listopadu do 31. ledna zcela uzavřena.
V celém jeskynním systému pokračuje také speleologický průzkum, dokumentace, mikroklimatické, hydrochemické, geologické a další výzkumy, které doplňují poznatky o přírodních procesech a vlivu člověka na krasový ekosystém. Umožňují tak zlepšovat i odbornou péči a ochranný i provozní režim této mimořádné přírodní památky
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.