další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Výpustek
Spustit virtuln prohldku

Ochrana přírody a výzkum

Strojovna náhradních zdrojů v jeskyni Výpustek, foto Petr ZajíčekV roce 1956 byl celý Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Všechny podzemní i povrchové krasové jevy, jejich živé i neživé součásti, jsou přísně chráněny podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V přírodovědecky mimořádně cenném Křtinském údolí je několik maloplošných chráněných území. Jeskyně Výpustek leží v přírodní rezervaci „U Výpustku“, zřízené výnosem Ministerstva kultury ČSR č.6084/77/ Ú.l. ze dne 11.7.1977 na rozloze 21,43 ha přirozených lesních porostů dubového až buko-dubového vegetačního stupně s podrostem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin (okrotice červená, lilie zlatohlavá, měsíčnice vytrvalá aj.). V samotné jeskyni se objevují netopýři velcí (Myotis myotis) a vrápenci malí (Rhinolophus hipposideros), popsán je odtud nový druh roztoče Parasitus lunulatus.

Od roku 2006 je jeskyně Výpustek, spolu s ostatními zpřístupněnými jeskyněmi České republiky v péči státní odborné organizace Správy jeskyní České republiky. Jejím úkolem je nejen péče o jeskyni a její prezentace veřejnosti, ale také průzkum a výzkum tohoto překvapivě málo poznaného podzemí. Vedle monitoringu jeskynního mikroklima, speleobiologického průzkumu a odborné dokumentace jeskynních prostor, správa spolupracuje s Českou speleologickou společností, která ve Výpustku obnovila speleologický průzkum a odkrývání dosud nepřístupných částí. Zásahy a opatřeními podle „plánů péče“ Správa jeskyní ČR postupně odstraňuje pozůstatky nežádoucí lidské činnosti a přiblížuje tak jeskyni alespoň vzdáleně přírodnímu stavu. Otevírají se také možnosti zpřístupnit veřejnosti i některé další části Výpustku, které nebyly nežádoucími vlivy postiženy.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.