další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Turoldu
Spustit virtuln prohldku

Otevírací doba:

 • Jeskyně jsou přístupny veřejnosti:  
  od 1.4.  do 30.4.  v Po – Pá dle dohody,   
  od 1.5. do 31.5.   v Út – Ne od 9.00 do 16.30 hod., 
  od 1.6. do 31.8.   denně od 9.00 do 17.00 hod.,  
  od 1.9. do 31.10. v Út – Pá vstupy v 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod., v So – Ne od 9.00 do 16.30 hod.
 • Časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí určuje dispečer provozu podle počtu návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a provozních možností správy JNT. Informace o časech vstupů podává dispečer provozu v pokladně. Poslední prohlídka začíná v 17.00 hod., v květnu, září a říjnu v 16.30 hod.
 • V mimosezónním období jsou jeskyně uzavřeny. Mimořádné prohlídky v dubnu lze uskutečnit pouze po předchozí telefonické dohodě, ve všední dny a dle provozních možností správy jeskyní.
 • Vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zčásti nebo zcela uzavřeny. Uzavření jeskyní na delší dobu se veřejnosti oznamuje vývěskou na objektu, na internetových stránkách www.caves.cz a v médiích.

Organizování vstupů do jeskyní:

 

 • Počet návštěvníků v jedné skupině je minimálně 4 a maximálně 15 osob.
 • Hromadné výpravy, které mají předem rezervován čas vstupu, mají přednost před ostatními návštěvníky. Neohlásí-li se objednaná výprava nejpozději 15 minut před  sjednanou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku.
 • Za prohlídku jeskyní se platí vstupné předem, výše vstupného a rozsah slev je určen aktuálním vyvěšeným ceníkem.
 • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě jeskyně, zakoupené vstupenky se nepřijímají zpět.
 • Vstup do jeskyní organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu.
 • Organizované skupiny musí být do jeskyní doprovázeny též svými vedoucími.
 • Nemá-li správa jeskyní pro zahraniční skupinu k dispozici průvodce se znalostí příslušného jazyka, je vedoucí skupiny povinen poučit ji o povinnostech plynoucích z návštěvního řádu.
 • Pro použití vlastního fotoaparátu nebo videokamery v jeskyních je nutno zakoupit v pokladně povolení současně se vstupenkou, jinak je fotografování a filmování zakázáno. Fotografie a videosnímky získané v jeskyních není dovoleno využívat ke komerčním účelům.
 • Návštěvníci, kteří mají zaplaceno povolení k fotografování nebo filmování, se nesmějí během prohlídky vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky.
 • Vstup do jeskyní je zakázán: bez doprovodu průvodce, osobám pod vlivem alkoholu či omamných látek a dětem do 10-ti let bez doprovodu dospělé osoby.

Prohlídka jeskyní:

Prohlídka jeskyní trvá přibližně 55 minut.
Návštěvníci jsou po celou dobu prohlídky povinni:
 • dbát pokynů průvodce a nerušit jeho výklad,
 • dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v jeskyních, při chůzi se přidržovat zábradlí,
 • při jakékoli nepředvídané události zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce,
 • neprodleně hlásit průvodci jakékoli poranění či nevolnost během prohlídky.

Doporučení:

 • Prohlídka jeskyní se nedoporučuje osobám se sníženou pohyblivostí, obtížně zdolávajícím schody a dětem do tří let věku.
 • Teplota vzduchu v jeskyních se pohybuje okolo 7-9o C, doporučuje se proto přiměřené oblečení.

Ochrana přírody a ochrana zařízení jeskyně:

JESKYNĚ JSOU SOUČÁSTÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ PODLE ZÁK.ČNR Č.114/92 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY. PROTO JSOU NÁVŠTĚVNÍCI POVINNI RESPEKTOVAT NA POVRCHU I V PODZEMÍ VŠECHNY JEHO OCHRANNÉ PODMÍNKY, NEPOŠKOZOVAT PŘÍRODNÍ JEVY (SKALNÍ ÚTVARY, DŘEVINY, ROSTLINY, APOD.) A POHYBOVAT SE POUZE PO VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH. PORUŠENÍ OCHRANY ČI POŠKOZENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ PŘÍRODY PODLÉHÁ SANKCI DO VÝŠE 50.000,- KČ.

Je zakázáno:

 • dotýkat se, či jakýmkoli způsobem poškozovat výzdobu a stěny jeskyní,
 • kouřit, jíst, pít, odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory,
 • vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy či vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem,
 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod. či vozit dětské kočárky,
 • vstupovat či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata,
 • rušit netopýry,
 • dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení.

Závěrečná ustanovení:

 • Při nedodržení návštěvního řádu bude prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného.
 • Při závažném porušení návštěvního řádu, zejména při jakémkoli poškození výzdoby, bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.
 • Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti lze uplatnit písemně v „Knize přání a stížností“, kterou na požádání předloží dispečer provozu v pokladně.
 • Motoristé jsou povinni parkovat vozidla (vč. autobusů) pouze na vyhrazených místech.  

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJ ČR
závodní
 Dne 1. 4. 2012 Jiří Kolařík
vedoucí správy JNT

 
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.