další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Bozkovské dolomitové jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Bozkovské dolomitové jeskyně byly pro svůj mimořádný přírodovědecký význam navrhovány k ochraně již od roku 1969, ale řádně uzákoněnou národní přírodní památkou se staly až v roce 1999 Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 36/1999 Sb.

Peklo, foto Petr ZajíčekOchranné podmínky se vztahují na podzemní prostory i celý povrchový areál s nejbližším okolím zkrasovělého dolomitového masivu. Les nad jeskyněmi byl původně jedlovou bučinou, ale poslední jedle v osmdesátých letech minulého století vlivem emisí zcela vymizely. Dnes je původní les v chráněném území dosadbou postupně rekonstruován. Z významných bylin se ve svahu pod jeskyněmi hojně vyskytuje bledule jarní.
Intenzivní turistický provoz by mohl vážně poškodit citlivý jeskynní ekosystém. Proto je k zachování podzemního mikroklima, zejména konstantní teploty, vysoké vlhkosti i složení ovzduší, tolik potřebného k udržení podmínek pro existenci a tvorbu krápníkových útvarů, nezbytná důsledná regulace návštěvnosti, dodržování stanoveného počtu osob v jednotlivých výpravách i četnosti jejich vstupů.

Ochranu jeskyní respektuje i vhodná technologie zpřístupňovacích zásahů, použití materiálů a zařízení, která nezatěžují prostředí jeskyně. Ocelové konstrukce jsou antikorozní, k osvětlení jsou použity reflektory vyzařující jen omezené množství tepla a jejichž doba provozu je omezena. Krápníková a sintrová výzdoba v dosahu z návštěvní trasy, vystavená vysokému riziku přímého poškození, je střežena elektronickým zabezpečovacím systémem, který upozorní průvodce na případné narušení prostoru v blízkosti krápníkové výzdoby.


Také v zájmu ochrany jeskyně se v podzemních prostorách provádějí dlouhodobá měření a výzkumy, především mikroklimatických poměrů, hydrologie a hydrochemie. Tak jsou stále doplňovány poznatky o přírodních procesech ve specifickém jeskynním ekosystému. Ve spolupráci s Českou speleologickou společností pokračuje v nezpřístupněných prostorách speleologický průzkum a dokumentace, přičemž jsou objevovány i další nové prostory.

Podzemím Bozkovských jeskyní projde s vícejazyčným výkladem každoročně okolo 70 tisíc návštěvníků. Jezerní dóm s atraktivním podzemním jezerem se také občas stává překrásnou kulisou filmových a televizních scén či reklamních šotů, a díky své výborné akustice i prostředím pro koncerty a podobné společenské akce. Správcem a provozovatelem Bozkovských dolomitových jeskyní je jedno z pracovišť státní ochrany přírody - Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem životního prostředí.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.